مشروح اخبار


» امروز ه فضای مجازی میدان نبرد واقعی استبه دلایل متعدد فضای مجازی موردتوجه نسل جوان جامعه واقع میشود و به شدت این نسل را که آینده واقعی این مکتب ومملکت هستند تحت تاثیر قرار میدهد و متاسفانه ما کمترین امکان نظارت وابزار تاثیرگذاری درجهت قانونمندکردن این فضای لامتناهی را دراختیار نداریم وهمین دستمایه دشمنان شده تا دراین عرصه ترکتازی کنند 

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.


امروزه فضای مجازی میدان نبرد واقعی است 

خداوند حکیم درسوره انفال میفرماید :
سوره مبارکه الأنفال آیه ۶۰
وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ﴿۶۰﴾ 
هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان‌]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد!
معنای ظاهری آیه کاملا واضح وگویاست اما درباطن آیه ضرورتی انکارناپذیر وجود دارد که به گمان حقیر گاها مورد غفلت ویا کج فهمی حاکمان وتصمیم سازان جهان اسلام واقع میشود وآن اشاره صریح به اسباب وآلات مورداستفاده درجنگ است مطابق با زمان نزول آیه شریفه !!!!
به اعتقادمن تفصیراین آیه ی شریفه باید درهرعصر برابر با مقتضیات زمان تغییر کرده ومطابق نیازهها وابعاد جدیدجنگ وروشهای مورد استفاده دشمن درعصرحاضر به روز شده وبه دقت ووسواس مورد توجه قرار گیرد 
امروز که به فضل خداوند وبرکت خون شهدا ودیگرمبارزان راه حق وعدالت ،دشمنان اسلام خسته وشکست خورده ومجروح از جنگ رودررو در میادین واقعی دیگرحتی فکر رودر رویی با جمهوری اسلامی در میادین جنگ رابه مغز خود راه نمیدهند بُعد جدیدی از مبارزه وتخریب راشدت بخشیده اند که به اعتقادنگارنده تا حدودی از جانب ما مورد غفلت واقع شده است و می طلبد با جدیت ووسواس بیشتری دراین عرصه ی حساس وارد شویم 
((((((((((((فضای مجازی)))))))))))
به دلایل متعدد فضای مجازی موردتوجه نسل جوان جامعه واقع میشود و به شدت این نسل را که آینده واقعی این مکتب ومملکت هستند تحت تاثیر قرار میدهد و متاسفانه ما کمترین امکان نظارت وابزار تاثیرگذاری درجهت قانونمندکردن این فضای لامتناهی را دراختیار نداریم وهمین دستمایه دشمنان شده تا دراین عرصه ترکتازی کنند 
ابتدا به مقتضای دانش محدود خود سعی میکنم تعدادی از دلایل توجه وعلاقه ی نسل جدیدجامعه به این دنیای غیرواقعی را به اختصار بیان کنم 
۱- درفضای مجازی افراد این اختیار وتوانایی را دارند که خود را مطابق آرزوهایشان معرفی کنند واز قیدوبند دنیای واقعی و محدودیتهای جسمی و روحی ومالی کاملا آزاد هستند
۲-امنیت کاذبی که فضای مجازی به افراد می بخشد به آنها امکان میدهد بدون ترس و دلهره ای که هنگام اظهارنظر دریک جمع حقیقی تجربه میکنند پشت اکانت های فیک پنهان شده وهرآنچه که دل تنگشان میخواهد بگویند!!!!
وارد مقوله هایی شوند که خط قرمز فضای حقیقی جامعه محسوب میشود وعلی لقاعده کسانی که در فضای حقیقی جامعه از هنجارها پیروی نکرده ویاهنجارشکنی کنند مورد عقوبت جامعه قرارمیگیرند اما توجه داشته باشید رسانه های اجتماعی عموما از خارج از مملکت مدیریت میشوند وآگاهانه این فرصت هنجارشکنی را دراختیارجوانان جامعه ما قرارمیدهند واین یک واقعیت گریزناپذیراست که درسالهایی از دوران بلوغ که همه ی ماتجربه کرده ایم رفتارهای خلاف قاعده بسیاروسوسه برانگیز وجذاب است !!
۳-انسان ذاتا به خودنمایی وجلب توجه وتایید دیگران تمایل دارد وهرچه بیشترموفق به جلب توجه وتاییدوتمجید دیگران واقع شود جسورترشده واعتمادبه نفس بیشتری حس خواهد کرد و فضای مجازی بستری کاملا مناسب را دراین جهت مهیا کرده است 
۴-طراحان فضاهای مجازی ورسانه های اجتماعی باتوجه به اهدافی که ازایجاداین فضاها دارند از موضوع مهم واساسی جلب افراد به انگیزه تحصیل مال ودرآمدهای بدون زحمت غافل نبوده و این امکان رافراهم کرده اند که افراد با انواع روشها بتوانندازاین فضا کسب درآمدکنند یا با معرفی هنر ومحصول خود در رسانه های اجتماعی وجلب مشتری وفروش کالا وخدمات ،که این یکی از کارکردهای مفیداین فضاهاست 
گروهی نیز باهنجازشکنی و ایجاد جاذبه های نامشروع موفق به جلب توجه دیگران شده وبا بالابردن تعداد دنبال کننده ها و سازماندهی طیفی از جوانان به عنوان طرفدار وجلب نظر صاحبان کالا وخدمات ،با تبلیغ محصول دیگران کسب درآمدمیکنند البته ناگفته نماند گروهی که تعدادشان هم کم نیست با نشان دادن زندگی های آنچنانی وترغیب مردم به شرکت در شرکتهای هرمی وسایتهای قمار باعث بیچارگی تعداد بی شماری از هموطنان شده اند اما منظورنگارنده از این مقدمه رسیدن به این نتیجه نیست بلکه سعی دارم نظرمخاطب رابه خطرات ومضرات بسیار وخیمتر وخطرناکتر جلب کنم !!!!!!
زیربنای تمامی ارکان هرجامعه از اقتصادی ونظامی تا نیروی انسانی کارآمد همه وهمه بر شالوده ی فرهنگ استوار است وطراحان این سیستم ها ورسانه های جمعی دقیقا همین زیر بنا را هدف گرفته اند !!!!
آنچه ظرف اعصار گذشته ایران را از نابودی حفظ کرد همین فرهنگ قوی وبیادهای فکری واعتقادی بود
ایرانیان بارها وبارها بازنده میادن جنگ بوده ومورد اشغال بیگانگان قرار گرفته اند اما مدتی نگذشت که مهاجمین در فرهنگ قوی این مملکت هضم شده و آنچه باقی ماند ایران بود که برای این امر مثالهای بسیار از مغول و ترک وتاتار ویونانی و............میتوان برشمرد 
امروز که دشمنان این مرزوبوم خسته وزخمی از نبردهای طولانی ظرف چهل سال گذشته به تجربه دریافته اند تنها راه نابودی ایران ،نابودی فرهنگ وبواسطه ی آن نابودی بنیانهای خانواده است و چندین برابر جنگهای واقعی هزینه ای این جنگ رسانه ای میکند آیا برما واجب نیست با تفسیرجدیدی از آیه ی شریفه فوق الذکر هرآنچه اسباب این جنگ بی امان است را فراهم کرده وبامیدان دادن به جوانان مستعد وتواید محتوای مناسب وبایسته بکوشیم تا غالب این نبرد بی امان وبلا انقطاع باشیم؟
بمب باران شبانه روزی جامعه ایران بااخبار واطلاعاتی که تلفیقی از راست ودروغ راتشکیل میدهند به گونه ای که دیگر تمیز دادن راست از دروغ کارآسانی نیست از بمب باران شهرها با موشک وخمپاره خطرناکتر نیست؟
تزریق دروغهای بزرگ درقالبهای زیبا از زندگی غربی ورفاه وآزادی بی قیدوشرطی که درذهن آدمی تنه به تنه ی بهشت موعودمیزند وتخریب فضای داخلی وبزرگنمایی مشکلات وکاستی ها هزاران برابر آنچه واقعا هست ،که هست ونمیشود به کل منکر وجودشان شد را چگونه باید پاسخ داد؟
ابرشهرهاکه نیازی به گفتن ندارد اما
اگر درخیابانهای کوچکترین شهرهایی که از ییلاق وقشلاق عشایرناموس پرست تشکیل شده اند قدمی بزنیم وبه پوشش جوانان از دختروپسر کمی دقت کنیم متوجه نخواهیم شدکه هرآنچه سرنیزه های تیزوکشنده ی رضاشاهی در کشف حجاب موفق به انجامش نشد بوسیله واتساپ واینستاگرام طوری ماحرانه انجام شدکه حتی غیرت مردان غیوروناموس پرست خانواده ها ی عشایر هم تحریک نشد؟؟!!!!!
آیا میتوان از دختران امروز انتظار پرورش فرزندانی چون همت وباقری وسلیمانی داشت؟
نخست وزیراسرائیل ناامیداز جنگ ۳۳روزه گفت هنوز جنگ تمام نشده پیروزی ما کمی بیشترطول میکشد اگربتوانیم زنان شیعه را که ستون خانواده هستندبه انحراف بکشانیم کارتمام است ،فعلا موفق شدیم چادر راازاکثرزنان ایرانی بگیریم ،پیروزی ما کمی بیشترطول میکشد !!!!!! واین یک واقعیت است
شبکه های ماهواره ای که یک دقیقه تبلیغ پخش نمیکنند وصرفا برای ایجاد نوستالژی کاذب برای مردم ایران بانشان دادن اعیان نشین های تهران در زمان شاه وتفرجگاههای شمال وکیش که کاملا انحصاری بودندو رعیت به آنها راهی نداشت!!! 
پخش بیست وچهارساعته ی سریالهای کلمبیایی وترکی بطورمجانی وبدون هیچ هزینه ای برای خانواده های ایرانی 
را چطور میتوان تعبیر کرد؟ هزینه ی چندمیلیون دلاری این شبکه ها از کجا تامین میشود؟
این یک جنگ واقعی نیست؟
تبلیغ فاصله طبقاتی هزاران برابرآنچه که هست ووجودنامیمونش قابل انکارهم نیست 
تبلیغ فساد اداری واختلاسها هزاران برابرآنچه که هست وقابل انکارهم نیست ،
آنچنان زندگی مدیران فاسد وفراری رارویایی واشرافی نمایش میدهند وبه رخ دیگران میکشند که مدیران وظیفه شناس موردبی مهری خانواده هایشان قرار میگیرند 
تبلیغات ضد دینی و مقصرنشان دادن دین درتمامی این نابهنجاری ها آنهم بوسیله کسانی که تنها واسطه انشارند ومزدی ازاین بابت دریافت نمیکنند بلکه تنها بوق تبلیغاتی اتاقهای فکر صهیونیسم جهانی هستند تا از قافله روشنفکری عقب نمانند !!!!!
آیا به نظرشما منافقین مسلح به کلاشینکف محصوردر اردوگاه اشرف خطرناکترومخربتربودند یا امروز که در خانه های تیمی آلبانی مجهزبه لپ تاپ که فقط درفضای مجازی فعالیت میکنند؟
آیا زمان آن نرسیده که آیه ی فوق الذکر رامطابق شرایط روز تفسیر کنیم و با سازماندهی جوانان مکتبی وایجادمحتوای مناسب وموثر از پدافند نصفه ونیمه به یک آفند قدرتمند تغییر استراتژی دهیم واجازه ندهیم دشمن از ظرفیتهای تبلیغی وقدرت سازماندهی وعضوگیری رسانه های اجتماعی برای به آشوب کشیدن مملکت استفاده کند؟
این امنیت واقتدارامروز نتیجه خون مطهر رشیدترین جوانان این مملکت است بیایید این خونهای پاک را پاس بداریم وتا از صحت یک خبر یقین حاصل نکنیم اقدام به بازنشرآن نکنیم تا پیاده نظام بی جیره ومواجب دشمن جرار نباشیم 
برمسئولین امر واجب است برای رضای خدا دراین یک زمینه شایسته سالاری پیشه کنند واز نیازجامعه به ایجادفضاهای مجازی خودی ونرم افزارهای لازم بعنوان زمینه ای برای رانت خویشان ودوستان خود استفاده نکنند زیرا شرایط جنگی رفتارخاص خودرا می طلبد
امپراطوری رسانه ای غرب تنها امید نظام سلطه برای نجات از شکست حتمی است 
مردم ما سالهای سال جنگ وتحریم وترور را تحمل کرده اند وبر آرمانهای خود پای فشردند 
مسئولان امر باید این نکته ی ظریف را بفهمند که تمامی هزینه هایی که دشمن متحمل میشود درجهت تعریف طریقه ی دیگری از زندگی وفرهنگ در ذهن نسل جوان ما و کمرنگ وبی ارزش جلوه دادن فرهنگ اسلامی وآرمانهای انقلاب است همان آرمانهایی که پاسداری از آن انگیزه ی ملت درتحمل مشقات جنگ وتحریم و........بود
وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ
خداوند همه ی ماراهدایت کند تاقلم وقدم را جز برای رضای خدا برنداریم واز خداوند بخواهیم سایه پرنعمت مقام معظم رهبری و نظام مقدم اسلامی رابراین مرز وبوم مستدام دارد ان شاالله
میرآرش تقویامروز ه فضای مجازی میدان نبرد واقعی است

 

تاریخ انتشار : 18 خرداد 1401 19:47» اخبار مرتبط:

 • پیام تبریک فرماندار شهرستان لنده به مناسبت میلاد امام‌حسین(ع) و روز پاسدار
 • وقتی اعتبار زن لر هزینه منافع سیاسی می شود/ باشعور مردم بازی نکنید!
 • با حضور مسئولان کشوری و استانی:اولین همایش فضای مجازی در دهدشت برگزار می شو ...
 • آسیب شبکه های اجتماعی برنسل جوان شدیدتر است-طیبه شهریور
 • "اگر رهبر مملکت نبودم قطعا مدیریت فضای مجازی را بر عهده می گرفتم/جنگ نرم ش ...
 • » اشتراک گزاری خبر

  • گروه کاربری: ميهمان
  • آیدی یاهو:
  • تاریخ عضویت: --
  • وضعيت:
  • 0 خبر
  • 0 نظر
  ^
  درود بر میر آرش با قلم طلایی و واقع بینش
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler