مشروح اخبار
 » اگر شهدا زنده بودند ؟!

نطق نماينده مردم شريف كهگيلويه بزرگ وحمله ايشان به دكترعلي مطهري باعث شدبه اين فكرفروبروم كه اگرشهدازنده بودند دركداميك ازجبهه هاي سياسي امروز جاميگرفتند؟


مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین راک نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

اگرمطهري زنده بود

نطق نماينده مردم شريف كهگيلويه بزرگ وحمله ايشان به دكترعلي مطهري باعث شدبه اين فكرفروبروم كه اگرشهدازنده بودند دركداميك ازجبهه هاي سياسي امروز جاميگرفتند؟

ازكي برائت مي جستندوبه كي مي پيوستند؟

اگرشهدا بودند كاربه اينجامي كشيد؟

آيابه راستي از شهيدآيت الله مطهري زنده بودند از پسرشان تبري مي جستند؟

براي قضاوت دراين مورد بايدباروحيات ومباني فكري وأخلاقي شهيدمطهري آشنايي كاملي داشته باشيم واكنون جز ازطريق تحقيق ومطالعه درآثار اين دانشمندبزرگ ومقايسه شرايط فعلي بازماني كه شهيدمطهري زندگي ميكردند نميتوان به اين آگاهي رسيد وسؤالي كه اينجامطرح مي شوداين است كه نماينده محترم كهگيلويه بزرگ چندمجلداز آثار پرشمارشهيدمطهري رامطالعه كرده اندكه اينگونه جسور ازتريبون مجلس بريك شخصيت سياسي وعلمي چون دكترعلي مطهري باآن پيشينه خانوادگي وعلمي تاخته وايشان راناخلف معرفي ميكنند؟

صرف نظرازاينكه اين رفتاراخلاقي هست ويانه !؟براي من جالب است اين اعتمادبنفس وجسارت ازكجاناشي ميشود چراكه همه ميدانيم كه نه اين موضع گيري ازسر سوادومعلومات است ونه اين اعتمادبنفس برخواسته از جايگاه اجتماعي وپشتوانه مردمي است زيرا درهردو مورد عدل هاشمي ضعيفترين نماينده تاريخ كهگيلويه بزرگ است

پس جناب هاشمي به پشتوانه ويابه اميدجلب نظركي دست به اين قمارسياسي زده اند ؟

ظرف سالهاي گذشته به تجربه ثابت شده است كه نمايندگان شهرستانهاي كوچك كه خودرا قاطي بازي سياسي پايتخت نشينان كردند تنهاوتنها قربانيان زدوبندهاي پشت پرده بوده اند وجز استفاده ابزاري كوتاه مدت عاقبتي نداشتند بگذريم!

به درستي

قانون يكانه ميثاقي است كه هم باعث حفظ حقوق وشان وشرافت افرادجامعه ميشودوهم باعث پيوستگي واتحاد اقوام ونژادها وسلايق مختلف هرجامعه شده وعمل به قانون متضمن حيات هرجامعه است

اينكه كجاي توصيه به قانونگرايي وپرهيزازقانونگريزي كه روح واساس نامه دكترمطهري راتشكيل ميدهد باعث ايجادنفاق درجامعه ميشودرابايدازجناب هاشمي نماينده مردم كهگيلويه پرسيد؟

امابراستي اگرشهدازنده بودند وپاي درددل مردم شهرهاي ايران مي نشستند ازكي وكي ها برائت مي جستند؟

اگرشهيدمدرس كه نمادمجلس ونمايندگي است امروز زنده بودونطق هاشمي را تماشاميكردكه اينگونه بيرحمانه برددكترمطهري تاخت آنهم به جرم عمل به وظايف ذاتي نمايندگي مجلس كه همانا حراست ونظارت برقانون وحسن اجراي آن است !!!از كي برائت مي جست؟

 
اينكه نماينده اي اينگونه همكارخودرابه جرم انجام وظايف قانوني نمايندگي موردشديدترين انتقادات قرارمی دهدچه معني ميتواند داشته باشد؟

اگر شهيدي كه قبل ازورودبه ميدان مين پوتين هاي نو رااز پايش درآورد امروز زنده بود وزندگي كارگزاران نظام ونمايندگان مجلس رامي ديد وشاهداين اختلاف طبقاتي شديد وچپاول بيت المال مي بود ازكي برائت مي جست؟

اگر شهردارشهيداروميه كه براي خودش نامه كسرحقوق مينوشت امروز زنده بودولايحه افزايش حقوق نمايندگان مجلس رامطالعه ميكرد ازكي برائت مي جست؟

اگرچمران بزرگ وامثال شهيد طيب كه زندگي درآمريكاوتحصيل. وتدريس دربهترين دانشگاههاي دنيارابه عشق شهادت با خاك تفتيده جبهه هاي جنوب عوض كردند ومظلومانه به خاك افتادند امروززنده بودند وشاهدزندگي فرزندان مسؤولان درخارج ازكشورومسؤليت گرفتن دوتابعيتي هاي خارجنشين درحساسترين پستهاي مديريتي نظام بودند ازكي برائت مي جستند؟

اگر اساتيدشهيددانشگاه امروز زنده بودند ومي ديدند دردانشگاهي كه جوانيشان رافداي اسلاميتش كردند كساني ديپلم نگرفته ليسانس ميگيرند ازكي برائت مي جستند ؟
اگر شهيدبهشتي زنده بودوميديد درخاك ايران مردماني زندگي ميكنندكه زيربارفقرآنچنان فشرده وخالي از آرمان شده أندكه راي خودرابه كمترازچنده هزارتومان ميفروشندودرهمان جامعه كساني هستندكه ميتوانندهزاران راي  راباتطمیع بخرند ازكي برائت مي جست؟

بگذاريد شهدا آرام بخوابندكه بيداري شهداوتفكرشهادت وحقيقت طلبانه آنان خوابهاي زيادي را آشفته ميكند

خداوندماراهدايت كندكه قدم وقلم راجزبراي رضاي خدابرنداريم وسايه پرنعمت رهبرمعظم انقلاب ونظام مقدس اسلامي رابرمرزوبوم ايران مستدام بداردانشاالله

ميرآرش تقوي


تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 05:16» اخبار مرتبط:

 • کهگیلویه بزرگ نماینده بزرگ میخواهد/بقلم میر آرش تقوی
 • واكنش عدل هاشمي به درج خبر تجمل گرايي وفخرفروشی فرزندانش
 • پرونده هاشمي کامل شد!
 • بزرگواری هم به رفسنجانی هشدار داد/ بيش از اين سابقه خودت را خراب نكن
 • هشت نماینده اصلاح طلب در مجلس نهم
 • » اشتراک گزاری خبر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler


  درصورت تصویب با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده موافقید؟

  1- بلی
  2- خیر
  3- شیوه برگزاری و شرایط باید اطلاع رسانی شود
  4- نظرخاصی ندارم


  آپلود عکس  آپلود عکس